Privatlivspolitik

Indledning 

Som lejer (eller tilknyttet en lejer) hos et af følgende selskaber:

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 1 ApS
CVR.: 40890831

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 2 ApS
CVR.: 40890807

Ejd. selskabet Kasernebyen Delområde 3 ApS
CVR.:40890777

(herefter samlet benævnt “Udlejer“, “vi“, “os“, “vores“)

 

behandles dine personoplysninger og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Dataansvarlig

Det enkelte selskab, som du (eller den lejer, du er tilknyttet) har indgået lejekontrakt med, er dataansvarlig for dine personoplysninger og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har spørgsmål til Udlejers behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Maycon A/S via nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse:                       Gedebjergvej 5, 4700 Næstved

E-mail:                         Info@maycon.dk

Telefonnr.:                   55 77 01 00

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os til brug for udarbejdelse af lejeaftalen mv. Vi indsamler disse oplysninger, for at kunne udarbejde lejekontrakten samt administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at administrere din lejeaftale. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger vi skal indsamle, ligesom det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Vi behandler følgende oplysninger:

 1. Almindelige oplysninger:
  1. Kontaktoplysninger, navn, køn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  2. Bankkontonummer
  3. Antal børn
  4. Indhentede oplysninger fra RKI-registeret
  5. Oplysninger om, og korrespondance vedrørende lejeforholdet
  6. Årsag til fraflytning, herunder dødsfald
 1. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. CPR-nummer (personnummer)
  2. Helbredsoplysninger ift. tildeling af lejebolig, hvis denne fx skal indrettes som følge af handikap eller lign.

Almindelige oplysninger for at administrere lejeforholdet mv. behandles baseret på GDPR

 • artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne udarbejde og opfylde lejekontrakten.
 • artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne behandle personoplysninger med henblik på at håndtere ansøgninger, kreditvurdere lejere, administrere lejeforholdet samt ophøret heraf, opkræve husleje og kunne kommunikere med personer, der er tilknyttet lejer, i forbindelse med fx vedligeholdelsesopgaver eller husordenssager.

Retsgrundlaget for vores behandling af helbredsoplysninger er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 6, stk. 1, litra a.

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (vand, varme og el). Dit personnummer anvendes alene af forsyningsvirksomheden til at foretage en entydig identifikation af dig. Personnummeret slettes efter det videregivet til forsyningsvirksomhederne. Retsgrundlaget for vores behandling af personnummer er samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.  

Personoplysningerne gemmes som udgangspunkt så længe du er lejer. Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

Modtagere af dine personoplysninger og videregivelse til tredjemand

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet. Vi videregiver generelt oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere:

 • Koncernforbundne selskaber og ejendomsadministrationsselskaber
 • IT-leverandør (herunder hosting)
 • Bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger)
 • Revisor og advokat
 • Håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene
 • Forsyningsvirksomheder (vand, varme og el)
 • Huslejenævnet eller boligretten (ved konkrete tvister)
 • Offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).
 • Ved overvejelser omkring salg eller overførsel af hele eller dele af Maycon A/S, kan dine oplysninger – hvis der er et sagligt behov for det – blive delt med potentielle købere. Dette vil altid ske under krav om fortrolighed.
 • Ved salg af Maycon A/S, vil dine oplysninger blive overdraget til køber.

 

Databehandlere og overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi gøre brug af databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne af og efter instruks fra os. Sådanne databehandlere vil være underlagt fortrolighed og forpligtelser til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der lever op til lovgivningen.

Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine personoplysninger føres som udgangspunkt ikke ud af EU/EØS.

Hvis overførsel ud af EU/EØS måtte være nødvendigt for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil en sådan overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og på baggrund af et lovligt overførselsgrundlag; som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af de anvendte standardkontraktbestemmelser, kan du kontakte info@maycon.dk.

 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at 

 • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • få behandlingen af dine oplysninger begrænset 
 • modsætte dig behandlingen (fx i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring) 
 • trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til info@maycon.dk (tilbagekaldelsen har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af dit samtykke) 
 • anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) 

Hvis du gerne vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne angivet i indledningen af denne politik.

Klage

Du har mulighed for at indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk, 33 19 32 00 (du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Datatilsynets hjemmeside). 

Ændring af privatlivspolitikken mv.

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.